PIFI: Promote inclusion, fight intolerance – Beszámoló a ciprusi “Dione Youth Organisation” ifjúságsegítőknek szervezett kurzusáról

Öt ország öt geopolitikai helyzet

Az Erasmus program keretén belül egy kifejezetten nagy aktualitással rendelkező témában szervezett tréninget a Ciprus szigetén működő Dionea egyesület ifjúságsegítők részére.- Erasmus+ 2022   KA 153-YOU-7 2185BBF.

“PIFI: Promote inclusion, fight intolerance – Beszámoló a ciprusi “Dione Youth Organisation” ifjúságsegítőknek szervezett kurzusáról” bővebben

Pedagógusok és oktatók jogállásának összehasonlító elemzése a szakképzési jogszabályváltozások tükrében – Nágl Péter Pál írása

A Magyar Országgyűlés 2019. november 19-én 119 igen, 40 nem és 25 tartózkodással elfogadta a szakképzést átalakító törvényt. Az új törvény alapjaiban változtatja meg a szakképzésben dolgozó pedagógusok, szakmai elméleti és gyakorlati tanárok státuszát, juttatásait, munkaviszonyát. Az összehasonlító elemzésben szeretném összehasonlítani a közoktatásban dolgozó pedagógusok és szakképzésben dolgozó pedagógusok, a törvény 2020 június 30-i hatálybalépése utáni státuszát. 

“Pedagógusok és oktatók jogállásának összehasonlító elemzése a szakképzési jogszabályváltozások tükrében – Nágl Péter Pál írása” bővebben

Az iskolarendszerű szakképzés 2016 -tól napjainkig – Nágl Péter Pál írása

Az elmúlt két évtizedben intézményrendszerében és tartalmában is folyamatosan változott a szakképzés. Szakképzési reformok követték egymást, melyeknek során többször változott a képzési tartalom és követelményrendszer, a szakmaszerkezet, a szakképzési évfolyamok száma, a szakképzés intézményrendszerének neve, szervezeti struktúrája. A dolgozat témája a 2016 szeptember 1-től napjainkig hatályos iskolarendszerű szakképzés szerkezetének és legfőbb szabályzóinak bemutatása, amelyek meghatározzák a jelen szakképzési rendszer működését.

“Az iskolarendszerű szakképzés 2016 -tól napjainkig – Nágl Péter Pál írása” bővebben

Büntetés és jutalmazás

A tanórákon a pedagógusnak kell törekednie a figyelem felkeltésére és megőrzésére, folyamatosan ösztönöznie kell a tanulókat a tananyag elsajátítására. Ennek különböző fajtái léteznek, a tanulók pedig nem egyformán viszonyulnak a tanár által választott ösztönzés eszközére. A büntetés és jutalmazás az egyik legkézenfekvőbb tanulási motiválásra való ösztönzés.

“Büntetés és jutalmazás” bővebben

Teljesen átalakul az agrár-szakképzés (agroinform.hu)

Teljesen átalakul a szakképzés jövőre: változik az iskolák megnevezése, a képzés hossza, az oktatók jogállása, a diákok a cégeknél munkaviszony keretében vesznek részt a gyakorlaton. Mindez az agrár-szakképzést is érinti.

“Teljesen átalakul az agrár-szakképzés (agroinform.hu)” bővebben